ابر جی اس ام - AbarGsm

شماتیک و سرویس منوال گوشیهای شیائومی

شماتیک و سرویس منوال گوشیهای شیائومی

در اینجا شماتیک گوشیهای هواوی برای تعمیرکاران مهیا شده تا بتوانند در تعمیر نتیجه سریعتری بدست بیارن. با استفاده از شماتیک گوشی شیائومی که شامل سلوشن (راهکار)، نقشه و بلوک دیاگرام است شما تعمیرکاران میتوانید با اطمینان بیشتر گوشی مشتری را تعمیر کنید.

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi 5A

دانلود شماتیک گوشی شیائومی ۸۸۵۰۵ ۵A بخش ۱

دانلود شماتیک گوشی شیائومی ۸۸۵۰۵ ۵A بخش ۲

دانلود شماتیک گوشی شیائومی ۸۸۵۰۵ ۵A بخش ۳

دانلود شماتیک گوشی شیائومی ۸۸۵۰۵ ۵A بخش ۴

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi Note 5A

دانلود شماتیک گوشی شیائومی D6S بخش ۱

دانلود شماتیک گوشی شیائومی D6S بخش ۲

دانلود شماتیک گوشی شیائومی D6S بخش ۳

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi MI4c

دانلود شماتیک گوشی شیائومی D6S

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi MI5

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Mi 5

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi Mi A1 Mi 5x

دانلود شماتیک گوشی شیائومی MB_170313 بخش ۱

دانلود شماتیک گوشی شیائومی MB_201705 بخش ۲

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi MI4

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Mi4 LTE بخش ۱

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Mi4 LTE بخش ۲

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Mi4 LTE بخش ۳

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi Note 4X

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Note 4X بخش ۱

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Note 4X بخش ۲

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Note 4X بخش ۳

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Note 4X بخش ۴

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi Note 7

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Note 7 بخش ۱

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Note 7 بخش ۲

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi Redmi4a

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Redmi4a بخش ۱

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Redmi4a بخش ۲

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi Redmi4x

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Redmi4x بخش ۱

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Redmi4x بخش ۲

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Redmi4x بخش ۳

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi Mi-Max

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Mi-Max بخش ۱

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Mi-Max بخش ۲

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Mi-Max بخش ۳

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi MI5s

دانلود شماتیک گوشی شیائومی MI5s بخش ۱

دانلود شماتیک گوشی شیائومی MI5s بخش ۲

دانلود شماتیک گوشی شیائومی MI5s بخش ۳

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi Mi8

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Mi8 بخش ۱

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Mi8 بخش ۲

دانلود شماتیک گوشی شیائومی Mi8 بخش ۳

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi RedMi_Note4

دانلود شماتیک گوشی شیائومی RedMi_Note4 بخش ۱

دانلود شماتیک گوشی شیائومی RedMi_Note4 بخش ۲

دانلود شماتیک گوشی شیائومی RedMi_Note4 بخش ۳

دانلود شماتیک گوشی شیائومی RedMi_Note4 بخش ۴

شماتیک گوشی شیائومی Xiaomi RedMi3

دانلود شماتیک گوشی شیائومی RedMi3 بخش ۱

دانلود شماتیک گوشی شیائومی RedMi3 بخش ۲

دانلود شماتیک گوشی شیائومی RedMi3 بخش ۳

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

*
*