ابر جی اس ام - AbarGsm

لیست هاردهای مشابه در گوشی ها

در این پست لیستی از هاردهای مشابه گوشی ها به دلیل درخواست مکرر دوستان رو برای شما آماده کرده ایم. سعی کرده ایم لیست هاردهای مناسب با هرگوشی (ترجیحا گوشی های با مشکل هارد زیاد) و هر برند هارد رو به طور کامل برایتان قرار دهیم.

امیدواریم برایتان مفید و مورد استفاده واقع شود. دوستان و همکاران عزیز میتوانند مدلهایی که در لیست وجود ندارند رو برای ما بفرستند تا جهت استفاده سایر عزیزان در لیست درج شود و کامل تر شویم.

کپی فقط با ذکرمنبع!!!

 

جهت جستجوی سریع و راحت مدل مورد نظر از کلید های ترکیبی CTRL+F استفاده کنید.

  HUAWEI

G610:

H9TP32A8JDAC

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309

KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

b314 8g ok cid kjs00m

KMK8U000VM-B410 16g change cid to kjs00m

 

G730:

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC ok

H9TP32A8JDBC ok

KMKJS000VM-B309

KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

 

G735-L03 (G play):

KLM8G1GEND-B031 8G

 

G615 u10

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

 

G6 u00 u10 u20:

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309

 

G6-L11 L22:

H26M42003GMR

B001 OK

 

G630 u10:

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDBC

KMKJS000VM-B309

 

SC-CL00(GX1)

H9TQ65A8GTMC

 

y550 l01-l02:

SD7DP28C-4G OK

b309 ok

 

 

Y520 u22, y540

H9TP32A4GDDC

SD7DP24C-4G

KMNJS000ZM-B205 change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

 

Holt00,Holly u10:

H9TP32A8JDBC-4GB

b309 ok cid:h4g1d

 

g620s-l02

SD7DP28C-8G

KMKUS000VM-B410

 

g620s-l01

SD7DP28C-8G

KMKUS000VM-B410

 

G525 U00:

H9TP32A8JDAC

SD7DP28C-4G

b309 ok

KMKUS000VM-B410 8g

 

u8950:

SD5DH26A-4G

 

Y511:

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

kMN5X000ZM-B209 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

 

Y320 u30:

SD7DP24F-4G

b309 cid: 90014A4834473164040501A1E34D5138 ok

 

Y320 u10:

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205

 

Y320 u01:

H9DA4VH2GJAM

 

Y336-u02:

Kmnj2000zm-b207

H9TP32A4GDCC

 

g510:

SD5DH24A-4G ok

KMSJS000KM-B308 ok

KMSJS000KА-B308

 

y300:

SD5DH24A-4G

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KА-B308

 

y600 u20:

H9TP32A4GDCC

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205 ok

b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

 

Y625 U32

TYDOFH221641RA

H9TP32A8JDBC

b309 ok

 

y220 u10:

H9TA4GH2GDMC

H9DA4GH2GJBM

KSLCGBL2RA2H2A

KMN5X000ZM-B209

 

y221 u10:

KMKJS000VM-B309 cid: ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

H9TP32A4GDCC

 

y530 u00:

H9TP32A4GDCC

SD7DP28C-4G ok

KMKJS000VM-B309

b410 8g ok

TYCOFH121638RA OK

 

y635-l21 rom1>7456 MB

H9TP64A8JDMC

KMKUS000VM-B410

 

y210d_y210 0200

H9DA4VH2GJMM

K524G2GACHB050

 

Y360:

SD7DP24C-4G

TYCOFH121638RA

H9TP32A4GDDC

KMNJS000ZM-B205

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

b209 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

b309 change cid to 45010053454D3034470307EF64EC5166 ok 1m 1m 512k

 

y330 u11:

H9TP32A4GDCC

SD7DP24C-4Gf

KMNJS000ZM-B205

b309 ok change cid to 28c

 

H30 u10:

H26M42003GMR

KLM8G2FE3B-B001 CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2

KLM8G1WEMB-B031

THGBMFG7C2LBAIL ok 16gb

KLMAG4FE4B-B002 ok 16gb

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

b503 ok CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2

 

H30 t00:

SD7DP28C-4G

 

H30 l02:

B412 ok

 

g620-UL01

H26M31003GMR

KLM8G2FE3B-B001 8g

KLM8G1WEMB-B031

b503 ok

 

G700: rom2,3<2mb

SDIN7DP2-8G_ok

SD5C25A-8G ok

KLM8G1GEAC-B001_ok

KLM8G2FE3B-B001 ok

sidn7du2-8g ok

sam b031 8g 16g ok

kMVUS000LM-B304 ok

b503 16g ok

 

p6 u06:

kMVUS000LM-B304

kMVUS000LA-B304 :16gb

SD5C25A-8G

TY90GH131600RA

 

P7-L10

KLMAG2GEAC-B001

 

P8 (EVA-L19)

KLMBG2JENB-B041 32G

 

P8 (GRA-UL00)

KLMAG2GEND-B031 16G

 

 

P9 (EVA-AL00)

KLMBG2JENB-B041 32G

 

scl-u31(msm8909)

H9TQ64A8GTMC

KMQN1000SM-B316

TYDOGH221651RA

 

scl-l21(qualcomm)

H9TQ64ABJTMC

 

scl-u31(mt6582)

SD8DR18C-8G

H9TP65A8JDAC

KMK7X000VM-B314 rom 2,3=2mb

H9TP17A8JDAC

 

scl-u31(mt6582)

H9TQ17A8JTMC

 

mt1-u06

SD5C25A-8G

kMVUS000LM-B304

 

Mate 7 (MT7-L09)(MT7-CL00):

THGBMAG7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002

 

Mate 8:

THGBMFG8C4LBAIR 32G

 

Mate 9(Mha-l29):

THGBF7G9L4LBATR ufs

 

Mate S(CRR-UL00):

KLMCG8GEND-B031 64G

 

Mate 20 PRO:

THGAF8TOT43BAIR ۱۲۸G UFS

 

T1-701u

KMQ31000SM-B417

TYDOGH221651RA

 

S7-601u

SDIN7DP2-8G

SD5C25A-8G

 

s7-721u

H9TP65A8JDAC

KMK8U000VM-B410 16g ok

H9TP32A8JDBC

b309 ok write xml

KMK7X000VM-B314

 

s7-701u

KLM8G1GEAC-B001 ok

 

s8-701u:

TYDOGH231624RC

H9TP65A8JDMC

 

s8-301u:

H9TP65A8JDAC

B412-16GB

 

gr3(TAG-L21)

KMQ310013M-B419

H9TQ17A8JTMC

 

holly u19:

H9TP18A8JDMC-16gb

KMK8X000VM-B412

KMK8U000VM-B410 ok change cid to H4G1D

 

 

G750:

H26M42003GMR

KLM8G2FE3B-B001

KLM8G1WEMB-B031

KML7U000HM-B505 chnge cid  ۱۵۰۱۰۰۴D3847324642083403C122817A

 

che2-ul00:

SDIN8DE1-8G

 

che2-l11:

SDIN8DE1-8G

KLM8G2FE3B-B001

KLM8G1WEMB-B031

 

chm-u01:

KLM8G1GEND-B031

KLM8G1WEMB-B031

b001

SDIN8DE1-8G

THGBMBG6D1KBAIL

 

ALE-L21

KMR310001M-B611

H9TQ17A8JTMC

B417 not power

B419 not power

 

Y560 u02 mt6582v v2.1

B412 16gb ok

v2.0

KMK7X000VM-B314

 

y560 u02 spd sc7731G

H9TQ64A8GTMC

b316 ok

b315 cid; ۹۰۰۱۴A483847316505074E7AA534B358

 

S10-231u

KMK8X000VM-B412

H9TP18A8JDMC-16gb

 

S10-201u:

SDIN7DP4-16G

 

H60-L04

THGBMAG7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002

 

vns l21(p9 lite)  

KMQE10013M-B318  ok

KMQ310013M-B419 ok

TYE0HH231659RA ok

H9TQ17ABJTMC  ok

H9TQ17ABJTAC

 

was-lx1

SDINADF4-32G

 

tit-al00-u02

H9TQ17ABJTMC

KMQ31000SM-B417 change cid EMMC CID: 90014A484147326505009E66F2D4316C

KMQ310013M-B419/16GB

 

kiw-l21:

KMRE1000BM-B512

KMQ310013B-B419

H9TQ17ABJTMC

 

G7-L11

H9TQ18A8JTMC

KMR8X0001M-B608

KMR310001M-B611 ok

 

G7-l01

H9TQ18A8JTMC

KMR8X0001M-B608

KMR310001M-B611 ok

 

BLA-L29 (mate 10 pro)

THGAF4T0N8LBAIR ufs 128G

 

cam-l21 mt6572 

H9TQ17ABJTAC

KE4CN2L2HA5A2A

 

cam-l21 hisilicon

H9TQ17ABJTBC

H9TQ17ABJTMC

 

cun-u29:

KMFN10012M-B214

KMFNX0012M-B214 depend on preloader

KMF720012M-B214 ok

H9TQ64A8GTMC

b315 stay on logo

TYD0GH121661RA

H9TQ17ABJTMC 16g ok

 

cro-l22:

KMFNX0012M-B214

 

frd-l09

THGBMHG8C4LBAIR

 

Rio-l01

KMR21000BM-B809  ۳۲g

H9TQ26ADFTMC  ۳۲g

 

LDN-l21(y7 prime)

H9TQ27ADFTMC ۳۲G

 

LLD-AL10(honor 9 lite)

H9TQ27ADFTMC 32G

 

LDN-TL10(y7 prime)

KMR21000BM-B809 32G

 

DUB-lX1(y7 2019)

H9TQ27ADFTMC 32G

 

ANE-LX1 (P20 LITE)

JZ023

 

JKM-LX2, LX1(y9 2019)

KLMBG4GESD-B03P 32G

jz023

KLMBG2JENB-B041 32G ok

 

 

JSN-l22  ۸x

THGBMHT0C8LBAIG  ۱۲۸G

 

 

BKK-lX2(honor ۸c)

H9TQ27ADFTMC 32G

 

Honor 6 plus

THGBMBG8D4KBAIR 32G

 

Honor 6X BLN-L21

TYR0IH331667RB 64G

H9TQ26ADFTAC 32G

 

Honor 7(PLK-UL100)

THGBMBG7D2KBAIL 16G

 

 

Honor 7A AUM-L29

H9TQ17ABJTMC

H9TQ17ABJTBC

 

Honor 10 Lite HRY-LX1

H26M74002HMR  ۶۴G

 

 

cun-l21

H9TQ64A8GTMC

KMQ7X000SA-B315 ok

 

 

LUA-U22

H9TQ64A8GTMC

 

LUA-L21

H9TQ18ABJTMC

KMQ7X000SA-B315 ok

 

 

ATH-UL01

H9TQ17A8JTMC

 

PRA-LA1

KMRE1000BM-B512

JZ011 micron

 

 

FIG-LA1 p smart

KMR8X0001M-B608

 

POT-LX1 P smart  ۲۰۱۹ 

H26M74002HMR  ۶۴G

 

MYA-L22

H9TQ17ABJTBC

KMQE10013M-B318

 

BGO-DL09

KMR310001M-B611

 

RNE-L21

SD1NADF4-64G

 

 

TRT-L21

SDADL28P-32G

HTC

 

sensation xe

H9TP33A6ADMC

 

 

desire 616:

H9TP32A8JDAC ok

H9TP32A8JDBC ok

b410 8g ok

b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

 

desire 626G:

H9TQ64A8GTMC

b318 ok change cid

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315 ok

 

desire 320 mt6582:

KMK7X000VM-B314

 

 

Desire 500:

H9TP32A8JDAC ok

KMKJS000VM-B309 ok 4gb

KMKUS000VM-B410 ok 8gb

 

Desire 600:

KMKUS000VM-B410

H9TP65A8JDMC

 

desire 610:

SDIN8DE2-8G

KLMAG2WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

 

desire 700:

KMKJS000VM-B309 OK

۲۸C OK

 

desire 728, 728W:

KMQ310006A-B419

 

DESIRE 820s:

H9TQ17A8GTMC

 

D820pi(mt6592)

H9TQ64A8GTMC

 

D820TS :(mt6752)

H9TQ17ABJTMC

KMQ310013M-B419 cid ok

KMQ31000SM-B417 cid ok

KMQ310006A-B419 error 2004 in flash

KMQ310006M-B417 error 4001 in flash

KMF820012M-B305 error 2004

 

DESIRE 820n:

h26m52103fmr

 

desire 820t(a51ul)

KLMAG2WEMB-B031

b001 16 ok

 

Desire 820(A51_DTUL)

KLMAG2WEMB-B031

 

Desire 830(A51cml_dtul)(MT6753v)

KMR21000BM-B809

 

Desire v(t328w):

H9DP32A4JJAC

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KA-B308

 

desire 826w:(msm8939)

H26M52103FMR 16g

Klmbg4gendf-b031 32g

b001 16g

B041 32g stay on logo

KMV3W000LM-B310

KMVTU000LM-B503

 

desire 816g mt6592:

KMQ7X000SA-B315 8G

KMQN10006M-b318 cid b315

 

desire 620(mt6592)

KMQ7X000SA-B315 8G

 

desire 816q mt6752:

H9TQ17ABJTMC

 

desire 816w:

SDIN8DE2-8G

H26M41103HPR 8g

KLM8G2FE3B-B001 8g

THGBM5G7A2JBAIR 16g

 

 

Desire 200 

KMSJS000KM-B308

H9DP32A4JJBC

 

Desire 300:

KMSJS000KM-B308

 

Desire 310:

H9TP32A8JDBC

KMN5U000ZM-B203

B309 ok change cid ۹۰۰۱۴A4834473164040307EF64EC5188

 

Desire 530

H9TQ17AAETAC

 

T326e Desire SV

H26M42003GMR

KMSJS000KA-B308

H9DP32A4JJA

 

one max:

SDIN7DP4-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g

TY90LH151636RA

 

one m8s (۰PKV100)

H9TQ17ABJTMC

 

htc M10

SDINADF4-32G

 

htc one

KLMBG4GE2A-A001

 

desire 516w:

KMKJS000VM-B309

 

 

desire 828(a51bml)

KMR21000BM-B809

 

desire 830u

KMR21000BM-B809

 

M9U:

H26M64103EMR

Klmbg4gend-b031

 

X9U:

H26M64103EMR

 

E9+ (A55-ML):

Klmbg4gend-b031

 

SAMSUNG

g7102 :

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001 ok

SDIN7DU2-8G

g130h :

KMN5X000ZM-B209

g313h ,hz

KMN5X000ZM-B209

H9TP32A4GDCC

G313HU

KMK5X000YM-B314

G316H/HU:

H9TP32A4GDCC

g350e:

KMN5X000ZM-B209

H9TP32A4GDDC

KMK5X000YM-B314

KMKJS000VM-B309 ok

KMN5U000ZM-B203 ok

g355h :

KMK5X000YM-B314

KMKJS000VM-B309 ok

g360H:

KMQNW000SM-B316

KMQN10006B-B318 ok

KMQ7X000SA-B315 ok

b214 not power

g530h , g530y

KMQ72000SM-B316

KMQN1000SM-B316

H9TQ64A8GTMC

MT29TZZZ8D5BKFAH-125 WT Micron

g531h

KMQN1000SM-B316

MT29TZZZ8D5BKFAH-125 W Micron

G531F

H9TQ65A8GTMC

g532g (mt6736)

H9TQ64AAETAC

g532f :

KMQN10006M-b318

KMQN10006B-b318

H9TQ64AAETAC

N7000 :

KMVYL000LM-B503

N7100 :

KMV3W000LM-B310

KMVTU000LM-B503

N900 :

TY90LH151636RA

L744141351KDD

KMV2W000LM-B506

N9005 :

KLMBG4GEAC-B001 32gb

THGBMBG8D4KBAIR 32g

N910 :

THGBMBG7D2KBAIL

N920X :

THGLF2G8J4LBATD UFS

N7502 :

THGBMBG7D2KBAIL 16gb

KMVTU000LM-B503

N950F :

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

N960F :

KLUDG4U1EA-B0C1 UFS

G800F

THGBMBG7D2KBAIL

G900h :

TY90HH131647RA

KMV3W000LM-B310

G900F

KLM8G1WEMB-BO31

KLMBG4GEAC-B001

G930F,FD:

H28U64222MMR

THGBF7G8K4LBATR UFS

G935F,FD:

THGBF7G8K4LBATR UFS

H28U64222MMR UFS

KLUBG4G1CE-B0B1 32G UFS

G950F:

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

G955F:

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

G955U:

THGAF4G9N4LBAIR 64G UFS

G965F:

KLUCG2K1EA-B0C1 64G

G973F:

KLUFG8R1EM-B0C1 512G UFS

G973U:

THGAF8TOT43BAIR ۱۲۸G UFS

G5520 :

KMQ310013B-B419

G570f :

KMQ310013B-B419

H9TQ17ABJTBC

KMQ820013M-B419 stay on logo

KMQE60013M-B318 ok

G600f :

KMQN10006M-b318 8G

G610f :

KLMAG1JENB-B031 16G

KLMAG1JENB-B041 16G

G611f :

KLMCG2KETM-B041 64G

G615f :

KMRX10014M-B614

I9000 :

SDIN5C2-8G

I9003

KLM8G1WEM8-B011

I9023 :

SDIN$C2-16G

i9100 :

KMVYL000LM-B503

I9070 :

SDIN5C2-8G

SDIN7DU2-8G

I9082 :

A001

A002

I8160

SDIN5D2-4G

KLM4G1YEM0-B012

I8190 :

KLM8G2FE3B-B001

sidn7du2-8g

I8552

KMK5U000VM-B309

I9500 :

KMV3W000LM-B310

i9505 :

KLMAG4FEAB-B002

I9300 :

KMVTU000LM-B503

KMVYL000LM-B503

THGBMBG7D2KBAIL

TY90HH131625RA

i9300i :

THGBMBG7D2KBAIL

i9301i

KLMAG2GEAC-B002

THGBMBG7D2KBAIL

i747m :

KLMAG4FE4B-B002

i747 :

THGBM5G7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002 ok

i9305 :

KMVYL000LM-B503

i9200 :

KLM8G2FE3B-B001

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

i9205 :

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

I8200 :

SDIN7DP2-8G

B001

i8262 :

SDIN7DU2-8G

KML7U000HM-B505

KML7X000HM-B507

i9060 :

KMK7X000VM-B314

i9060i :

KMQN1000SM-B316

KMQ7X000SA B315 ok

i9190 :

SDIN7DU2-8G

b001 ok

i9192 :

SDIN7DU2-8G

b001 ok

n5100 :

KLMAG2GE4A-A001

KLMAG2GE2A-A001

A002 ok

KLMAG2GEAC-B002

THGBMBG7D2KBAIL

KLMBG4GEAC-B001 32G

N8000:

KLMAG4FEJA-A002

P1000

SDIN4C2-16G

p3100 :

KLMAG4FEJA-A002

KMVYL000LM-B503 ok

KLM8G2FE3B-B001

SDIN7DU2-8G

p5100 :

KLMAG2GE4A-A001

KLMAG4FEJA-A002

p5200

THGBMBG7D2KBAIL

P6200 :

KLMAG4FEJA-A003

p601 :

KLMBG4GEAC-B001

T325

THGBMBG7D2KBAIL

T110

H26M42003GMR

t111

sidn7du2-8g

b001 ok

T210

KLM8G1WE4A-A001

T2100

KLMAG2GEAC-B301

T211

KLMAG2WE4A-A002

T2110

KLMAG2GEAC-B301

t231

THGBMBG6D1KBAIL

b503 ok

t280

THGBMFG6C1LBAIL

t285

THGBMFG6C1LBAIL

KLMAG1JETD-B041

KLMAG2WEMB-B031

T310

KMV3W000LM-B310

KLMAG2GE4A-A001

T311

KMVTU000LM-B503

T525

KMV3W000LM-B310

THGBMBG7D2KBAIL

T530

THGBMBG7D2KBAIL

T585

KLMAG1JENB-B031 16G

T561

SDIN9DS2-8G

THGBMFG6C1LBAIL

S5282

KMJS000WA-B409

S5312

KMN5X000FB-B209

S7580

KMK5X000YM-B314

S6310

KM5S000WM-B409

s7582

KMK5X000YM-B314

s7262

KMN5U000ZM-B203

KMN5X000ZM-B209

S7270

KMK5U000VM-B309

S7272

KMK5U00VM-B309

j700h

THGBMFG7C2LBAIL

KLMAG1JENB-B031

KLMBG2JENB-B031 32G

KLMAG1JETD-B041

KLMBG2JETD-B041 32G

j700f

THGBMFG7C2LBAIL

KLMAG1JENB-B031

KLMBG2JENB-B031 32G

KLMAG1JETD-B041

KLMBG2JETD-B041 32G

j701f :

KLMAG1JETD-B041

KLMBG2JETD-B041 32G

KLMAG1JENB-B031

KLMBG2JENB-B031 32G

j710f :

THGBFG7C2LBAIL

KLMAG1JENB-B031

KLMAG1JENB-B041

j720f :

KLMBG2JETD-B041 32G

j810g :

KMRH60014A-B614 64g

j810F :

KMGX6001BM-B514 32G

j400f

KMQX60013M-B419 32G

KMQE60013M-B318 16G  ok

j415gn ,f

KMGX6001BM-B514 32G

j500h

KMQN10006M-b318

KMQE10013M-B318 16G ok

j500f

H9TQ64AAETMC

KMQN10006M-b318 ok

j600f

KLMBG2JETD-B041 32G

j610f, FN:

KMGX6001BM-B514 32G

j100h :

H9TP32A4GDDC

b309 ok

j100f :

H9TQ64A8GTMC

J105B

KMFNX0007M-B214

KMQN1000SM-B316

j106h,b :

H9TQ64A8GTAC

b316 reboot on logo

KMQN10006B-B318 ok

j106f :

H9TQ64A8GTAC

J110G

KMF310012M-B305 16G

H9TQ32A6BTMC

j110h :

Kmnj2000zm-b207

H9TP32A4GDDC

KMKJS00VM-B309

j111f :

KMFN10012M-B214

j120f :

KMFN10012A-B214 8g

j110f :

Kmfj20007m-b214 4G

H9TQ32A6BTMC 4G

KMFN10012M-B214 ok

KMFNX0012M-B214 ok

j200h :

H9TQ64A8GTMC

b318 stay on logo

b316 stay on logo

TYD0GH121661RA  ok

KMFNX0012M-B214  ok

KMFN10012M-B214 cid; ۹۰۰۱۴A483847347421013314B46892D2

j200f :

H9TQ64A8GTAC

j200GU :

H9TQ64A8GTAC

KMFN10012M-B214 cid; ۹۰۰۱۴A483847347492010A64F023531C

j250f:

KMQE60006M-B318

j260f:

KMQE60006M-B318

j510f :

H9TQ17ABJTBC 16g

KMQ310013B-B419 16g

KMQ310006M-B417 16g

j530f :

KLMAG1JETD-B041

j730f :

KLMAG1JETD-B041

A105F, FN, G, M, :

KLMBG2JETD-B041 32G

A107F:

KMQD60013M-B318 ۳۲G

A205F:

KLMCG8GEND-B041

A207F:

KMGD6001BM-B421 32G

A300h

KMQ310006M-B417   ۱۶G

A300F:

KMQ3100SM

A305F:

KLMCG2UCTA-B041 64G

A310f:

KLMAG1JENB-B031 16G

A320f

KLMAG1JENB-B031 16G

A500f

KMR310001M-B611

KMQ310006M-B417

A500H :

KMQ310013M-B419

KMR310001M-b611

A505F :

KLUDG4U1EA-B0C1 128G ufs

A510F :

THGBMFG7C2LBAIL

A520f :

KLMBG2JENB-B041 32G

A530f :

KLMBG2JENB-B041 32G

A605FN:

KMGX6001BM-514 32G

KMRH60014A-B614 64G

A700h

KMR310001M-B611

A700f

THGBMBG7C2KBAIL

A705f

KM2V7001CM-B706 128G

A720f :

KLMBG2JENB-B041 32G

A750F, FN

KLMDG4UCTA-B041 128G

A810F:

KLUBG4G1BE-E0B1 32G UFS

A9000:

THGBMFG9C2LBAIL

A920f

KLMDG4UCTA-B041 128G

E500F

KMQ310006M-B417

g920F,FD,I:

KLUBG4G1BD-E0B1

G925F

K3RG3G30MM-MGCH

KLUBG4G1BD-E0B1

G928X

THGLF2G8J4LBATD UFS

A710F :

THGBMBG7D2KBAIL

A7100:

KMR31000BA-B614

A800f

KMR2W0009M-A803

T805 (galaxy tab s)

KMV3W000LM-B310

KLMAG2GEAC-B301

THGBMBG7D2KBAIL

THGBMFG7C2LBAIL

T989

KMKYL000VM-B603

J320h , j320f

KMQN10006M-B318

J330FN:

KMQE60013M-B318

N910f/G:

KMR210008M-A805

N915f ,j:

KMR210008M-A805

N910C :

KMR21000AM-A805

c5000 :

KMRX1000BM-B614 32gb

C5010 :

KMRC10014M-B809

C7000 :

KMRC10014M-B809

SONY

c2305 :

H9TP32A8JDAC

KMN5X000ZM-B209

b309 ok 2m 2m EMMC CID: 90014A4834473164048602A3C8517150

 

C6603 

KLMAG2GE2A-A001-16g

THGBM5G7B2JBAIM-16g

 

c6902

KLMAG2GEAC-B001 16gb

 

C6903

THGBMGB7D2KLBAIL

 

D2533 -c3

KLM8G1GEAC-B001

 

c5302

KLM8G2FE3B-B001

 

c2105 :

KLM8G1GEAC B001

 

xperia t2

THGBM5G6A2JBAIR

 

St26i :

KMSJS00KA-B308

 

C2005

SDIN7DP2-4G

THGBMAG5A1JBAIR

 

xperia u:

SDIN5C2-8G

 

D2502(c3)

KLM8G1GEAC B001

 

mt27 :

KLM8G2FE3B-B001

 

E2305

H9TP17A8JDAC

KMK7U000VM-B309

 

E2333 :

KMR310001M-B611

H9TQ17ABJTMC

 

e5333

KMR310001M-B611

H9TQ17ABJTMC

 

E6833 z5:

THGBMFG8 C ۴ LBAIR

 

D2005

KMN5X000ZM-B209

H9TP17A8JDAC

 

D2203

THGBMAG51JBAIR

 

d2302 :

THGBM5G6A2JBAIR 8gb

KLM8G1GEAC-B001

 

 

d5103

SDIN7DP2-8G.

KLM8G1GEAC-B001

 

D5322

THGBMAG51JBAIR

KLM8G1GEAC-B001

 

d6503

THGBMBG7D2KBAIL 16gb

KLM8G1GEAC-B001

 

lt26i :

THGBM4G8D4GBAIE

 

F3212

H9TQ17ADFTAC

 

e5333

H9TQ17ABJTMC

 

 

LENOVO

s820:

H9TP32A8JDAC

H9TP32A8JDBC

b309 ok cid ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

 

Tab2 A10-70L

KMR820001M-B609  ۱۶G

 

a1000

KMFN10012M-B214 cid: ۱۵۰۱۰۰۴۶۳۷۳۲۳۲۴D420076BFD4BBC22E

 

a3000 :

H9TP17A8JDAC 16g ok

kmk3u000vm-b410 16g ok change cid to kjs000vm(scatter)

kmkus000vm-b410 8g

KMK5U000VM-B309 4g ok

b412 stay on logo

kmk8u000vm-b410 ok change cid to kjs000vm

 

A3300

KMK7X000VM-B314

KMK8U000VM-B410 cid: 1501004B385530304D0C0BC61E1B811C

KMK7U000VM-B309 8g cid:1501004B385530304D0C0BC61E1B811C

 

A3500 :

KMK8X000VM-B412 ok

KMK8U000VM-B410 cid K8U00M ok (scatter)

H9TP18A8JDMC 16gb

 

A3500-FL

KMK7X000VM-B314

 

a5500 :

KMK8X000VM-B412

H9TP18A8JDMC 16gb

 

A5000E :

KMK8U000VM-B410

 

 

A7600H :

KMK8X000VM-B412

 

 

tb2 A7-30

H9TQ64A8GTMC

KMQ7X000SA-B315 8G ok

KMF820012M-B305

 

TB3-730M:

H9TQ17ABJTMC

 

 

TB3-850M

KMQ820013M-B419

KMF820012M-B305 ok cid:  ۱۵۰۱۰۰۴۶۳۸۳۲۳۲۴D420059C46816C392

KMQ310013M-B419 error 2004

 

 

TB3-710i:

KMF820012M-B305

KMFE10012M-B214

H9TQ64A8GTMC 8G ok

b315 stay on logo

 

TB3-710f:

KLM8G1WEPD-B031

B001 8G OK

 

B6000 :

KMK8U000VM-B410

 

s50000

KMK3U000VM-410

 

s6000H :

H9TP17A8JDAC

KMK5U000VM-b309

 

A8-50LC

KMF820012M-B305 16g change cid

KMQ8X000SA-B414  ۱۶g

 

YOGA Tablet 2-830L

KLMAG2WEMB-B031

 

Vibe X2

KLMBG4WEBC-B031

 

S920

H9TP32A8JDAC

 

pb1-750M:

KMF820012M-B305

KMQ82000SM-B418

KMQ820013M-B419 16G OK

 

A6000

KMQ7X000SA-B315

H9TQ64A8GTMC

 

A7000a

KMR7X0001M-B511

KMQNW000SM-B316

 

A7010a48

KMR31000BA-B614

 

A916

KMK7X000VM

 

A369i

KMN5U000ZM-B203

 

A388t

KMN5X000ZM-B209

 

A526

H9TP32A8JDBC

KMKJS000VM-B309 cid: hynix

 

K900

KLMAG2GE4A-A001

H26M64003DQR/32GB

 

K910

THGBM5G7B2JBAIM

THGBMBG7D2KBAIL

KLMAG2GEAC-B001

 

K30-t

KMQ8X000SA

 

K860

KLM8GG2FE3B-B001

 

K920

KLMBG4GEAC

 

K50-T5

KMR820001M-B609

 

A2010-a

KMQ7X000SA-B315

KMQ72000SM-B316

 

S880

۳۲A4JJAC Skhynix

 

S920

KMK7U000VM-B309

KMKJS00VM-B309

 

S660

KMK7X000VM-B314

 

S90-A

KMR4Z0001A-B803

 

S930

KMKJS000VM-B309

 

S860

KMIU8000MA

 

S856

SDIN8DE2-8GB

 

S850

KMK8X000VM

 

S820e

KMK5U000YM

 

S810t

KMK7U00VM-B309

 

S60-a

KMR7X0001M

 

P70-a

KMR820001M-B609

KMR820001M-B609

Vibe x2 KLMBG4WEBC-B031

 

 

LG

D335

Kmq7x000sa-b315 8G

KMQNW000SM-B316  ok cid: ۱۵۰۱۰۰۵۱۳۷۵۸۵۳۴۱۴۲۰B7D47E44A71E6

 

D295

jdac

b309 ok 1m 1m 512kb

b410 ok

KMK5X000VM-B314

 

D221

KMN5U000ZM-B203

 

D285

H9TP32A4GDMCPR-KDM

KMK5U000VM-B309

 

D290

MT29PZZZ8D4BKFSK_18 WT

KMK5X000VM-B314

 

D320

H9TP32A4GDBC

 

d335

KMQ7X000SA-B315

 

d856

H26M64002DQR 32g

 

 

D802 :

THGBMBG8D4KBAIR

H26M64002DQR

THGBMAG8A4JBA4R

 

E440

bH9TP32A4GDCC

b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

 

E445

H9TP32A4GDCC

b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

 

E455

H9TP32A4GDCC

b309 ok CID: ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

 

E612

H9TP32A4GDCC

 

E615

KMSJS000KM-B308

SD5DH24A 4G

 

F690i:

B419

KMR310001M-B611

 

D855

SDIN9DW4-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

KMVTU000LM-B503

SDIN9DW4-32G

dram:

SKhynix: H9CKNNNDATMT

Elpida: FA164A2PM-JD-F

cpu:

 

H815(g4)

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

KMVTU000LM-B503

THGBMBG7D2KBAIL

THGBMFG8C4LBAIR

 

 

H818p(g4)

THGBMFG8C4LBAIR 32g

KMVTU000LM-B503

B031  b001  ۷du2   ۷dp4   B310

dram:

K3QF6F60AM-QGCF

 

 

H422

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315

 

 

H950

KLMBGAGEAC-B301

 

h324, h324t

KMFJ20007M-B214

KMFJW0007M-B212

 

 

h791

THGBMFG7C2LBAIL-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g

 

 

H959 :

KLMBG4GEND-B031

 

h955

KLM8G1GEND-B031

 

h960a :

THGBMFG8C4LBAIR

 

D160 :

H9TP32A4GDDC

b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138 rom1:3728mb

 

d170 :

H9TP32A4GDCC

 

D325

H9TP32A8JDBC ok

KMKJS000VM-B309 ok

kmk5x000vm-b314 8GB

b314 4g ok

 

D380

H9TP32A8JDBC rom1>3728mb

H9TP32A8JDAC rom1>3728mb

b410 ok

b309 ok

 

D618

KLM8G1WEMB-B031

 

D686

H9TP65A8JDAC

KMKUS000VM-B410 OK 2M 2M 128K CID: ۹۰۰۱۴A4838473264040502A2D072D25C

KMK7U000VM-B309 CID: 90014A48384732640408D3EBCEFDC17E

b410 16G ok

 

D690:

KMQ7X000SA-B315

KMQ72000SM-B316 cid b315

 

D724

KLM8G1WEMB-B031

 

 

F320s

H26M64002DQR

 

F320s

THGBMAG8A4JBR

 

F510l

KLMAG2GEND-B031

 

ls751

H9TQ64A8GTMC

 

Ls990

THGBM5G8A4JBAIR/32GB

 

Ls991

THGBM5G8A4JBAIR/32GB

 

Ls980

H26M52002EQR

THGBMAG8A4JBA4R

 

H811

THGBM5G8A4JBAIR/32GB

 

ls996 :

Klmbg4gend-b031 32g

 

 

K130E :

KMF720012M-B214

 

k350z:

H9TQ64AAETMC

KMQN10006M-b318 ok

b315 stay on logo

H9TQ17ABJTMC 16g ok

 

 

k500dsz (x screen)

KMQE10013M-B318 16g

KMQ310013M-B419 16g

b417 not power

H9TQ17ABJTMC

 

k520dy :

jy932

H9TQ17ABJTMC

KMR310001M-B611

 

m400dy :

KMQE10013M-B318

 

 

k430dsy:

KMQE10013M-B318

KMQ310013M-B419

 

k5800dsz:

KMQ310013M-B419

 

k580ds :

b611

 

K220DS

jy932

KMQE10013M-B318

 

K200DS (X-Style)

H9TQ17AAETAC

 

GS290

K522H1HACB-B060

 

P768 (L90)

H26M31002GPR

KLM8G2FE3B-B001 ok

 

P715

SD5DH26A-4G

KMJ5U000WA-B409

 

h502f :

KMQ72000SM-B316

KMQN10006M-b318 change cid to b316

KMQ7X000SA-B315

 

h540

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315

 

v400

THGBMBG6D1KBAIL

KMVTU000LM-B503

SDIN7DU2

 

H900 :

SD1NADF4-64g

 

X230:

KMFNX0012M-B214

 

M250:

H9TQ17ABJTBC

 

M320:

KMQE10013M-B318

ASUS

k00E :

KLM8G2FE3B-B001

 

k00s :

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

 

k00z

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

 

k012 :

H26M42003GMR

b001 8g ok

 

k0W(ME172V):

H26M52002EQR

KMVYL000LM-B503

 

asus selfie-z00ud

H9TQ17ADFTMC

kmr31000ba-b614

 

zenfone2-z00ad

H26M78103CCR 64gb

 

K00B:

H26M52002EQR 16g

 

K00z:

SDIN7DU2-8G

 

k004:

H26m42002gmr

 

x013d(zb551kl):

H26M52208FPR-16g

 

x014d:

۰۸EMCP08-NL2DM327 kingeston

H9TP65A8JDMC

 

Zenfone Live ZB501KL

KLMAG1JENB-B041 16G

 

Z00LD:

H9TQ17A8JTMC

 

P024/Z380kl:

H9TQ17ABJTMC

 

k019 :

H26M41103HPR

 

k01A :

H26M31003GMR

 

zenfone 3 Max ZC553K

KMR4Z0001M-B802

 

zenfone 4/A400CG

H26M41103HPR

 

zenfone 5/A500CG

KMVTU000LM-B503

 

zenfone 5/A501CG

KMSJS000KA-B308

 

zenfone 5/A501CG

KMJJS000WM-B409 4G

 

zenfone 6/A600CG

KMV3W000LM-B310

 

zenfone K009

KE4CN5B6A

 

zenfone ZC520TL

H9TQ17ABJTAC

 

zenfone ZE500KG

H9TQ64ABJTMC

 

zenfone ZE500KL

MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT

 

zenfone ZE551 

H26M42003GMR

 

zenfone 4S/T00Q

KMVTU000LM-B503

 

zenfone K017(ME170C)

H26M42003GMR

 

 

ME172v:

H26M52002EQR

 

 

Fonepad7

H26M52002EQR

XIAOMI

Redmi 2

KMQN1000SM-B316

THGBMFG7C1LBAIL

JZ049

 

Mi 3S Prime

KMR21000BM-B809

 

Redmi 3 

KMQ310013M-B419

 

Redmi 3S

MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT Micron

KMQ310013M-B419

 

Redmi 4

KMQE10013M-B318

 

Redmi 5

KMQE10013M-B318

 

Redmi 4A

KMQE10013M-B318

 

Redmi 5A

KMQE10013M-B318

 

Redmi Note 3

THGBMFG7C2LBAIL

 

Redmi Note 5A

H9TQ17ABJTBC

 

Redmi Note 5 Pro

KMDH6001DM-B442 64g

KMDH6001DM-B422 64g

H9HQ22AFAMMD

 

Redmi 6A

H9TQ17ABJTCC

 

Redmi 4x 

KMQE10013M-B314

 

mi5

THGLF2G9J8LBATR 64gb ufs

 

mi5x

H9TQ52ACLTMC 64g

 

mi5 pro:

THGLF2G9J8LBATR 64gb ufs

KLUBG4G1CE-B0B1 32g ufs

 

note 4x

KMRX1000BM-B614 32gb

H9TQ26ADFTAC

NOKIA

nokia xl:

KMJ5X000WM-B413

 

Lumia 950 XL RM-1116

H26M64103EMR 32g

 

mokia 5 ta-1053

H9TQ17ABJTBC 16g

 

nokia 3 ta-1032(mt6737)

kmqe10013m-b318

H9TQ17ABJTBC

 

nokia 3.2 ta-1164

KMGP6001BM-B514

 

nokia 6 ta-1021

H9TQ26ADFTBC 32g

 

Rm-1013

H9TP32A8JDDC

 

 

Lumia 925

KLMAG2WE4-A001

SDIN4C2-16G

َALCATEL

Ot5020d

KMK5X000YM-B314

Ot5020d

KMK5U000VM-B309

Ot995

SDIN5D2-2G

Ot8008D

KMK8U000VM-B312

Ot995

KMKJS000VM-B309

Ot995

SD7DP28C-4G

Ot7041D

KMK5X000YM-B314

GDCC ok

KMKJS000VM-B309 ok cid: ۹۰۰۱۴A483447316404860FA34DF1A05E

Ot7040T

H9TP32A4GDBCPR-KGM

Ot7040T

KMK5X000YM-B314

دیدگاه‌ها (0)

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.

*
*